Gostuju?i u “Kažiprstu”, premijer Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je samit u Sarajevu imao skromne domete i da je li?io na pozorište.

"Gluma je to da se pokušava napraviti veliko dostignu?e, a nije. Evropa je optere?ena svojim problemima i vidljivo je da je Evropa gubi interes“, rekao je on.Weiterlesen...