Ukoliko je sastanak u Butmiru napravljen samo da bi se udovoljilo Bošnjacima, onda je to nova greška me?unarodne zajednice, rekao je premijer RS Milorad Dodik.

Iako sam rekao da su mogu?e minimalne promene Ustava BiH, sada više nisam ni u to siguran, rekao je Dodik za “Ve?ernje novosti”. On je, ipak, kazao da to ne zna?i da se RS povla?i iz pregovora, navode?i da su otvoreni za pregovore i dogovor, ali je pitanje šta se može napraviti.Weiterlesen...