Na zasedanju Ve?a Socijalisti?ke internacionale osu?en prijateljski do?ek koji je premijer RS Milorad Dodik priredio Biljani Plavši?, pišu zagreba?ke "Vijesti".

Socijalisti?ka Internacionala ?e poslati i delegaciju koja bi trebalo da ispita "slu?aj Dodik", a to bi mogao da bude korak prema razrešenju spora koji se u Eti?kom odboru vodi ve? godinama zbog ponašanja premijera Republike Srpske, a koje je ocenjeno kao suprotno socijaldemokratskim vrijednostima, piše Pincom.info.Weiterlesen...