Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i najve?ih mlekara u Srbiji dogovorili su da u naredna dva meseca mlekare ne snižavaju otkupnu cenu mleka proizvo?a?ima.

Na sastanku je dogovoreno i da se mlekare obavezuju da ne?e otkazivati otkup mleka proizvo?a?ima u roku od 90 dana, kao i da ?e Ministarstvo poljoprivrede zahtevati ograni?enje maloprodajne trgova?ke marže za osnovne mle?ne proizvode na maksimum pet odsto.Weiterlesen...