U Vladi Srbije postignut dogovor o pravcu poreske rerforme kojom ?e se pre?i sa oporezivanja proizvodnje na oporezivanje potrošnje, kaže ministarka finansija.

Na predstavljanju Srbije na Generalnoj skupštini Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Zagrebu ministarka finansija Srbije Diana Dragutinovi? kazala je da sadržaj te reforme još nije dogoveren, ali da ne?e biti pove?anja stope poreza na dodatu vrednost (PDV).Weiterlesen...