Uprkos tome što dmovi zdravlja ne bi smeli da napla?uju preglede gra?anima koji potraže pomo?, a knjižice su im overene na drugoj teritoriji, to se ipak dešava.

Retki su gradovi, kao što je Niš, gde u domu zdravlja pacijenti iz drugih gradova koji se jave za lekarsku pomo? ne pla?aju preglede ukoliko imaju overenu zdravstvenu knjižicu, osim što moraju da izdvoje 50 dinara za participaciju.Weiterlesen...