Potpisan ugovor o donaciji Evropske investicione banke u iznosu od šest miliona evra za rekonstrukciju saobra?ajne infrastrukture u Beogradu.

Ugovor je, u Starom dvoru, u ime Vlade Srbije potpisala ministarka finansija Diana Dragutinovi? sa gradona?elnikom Beograda Draganom ?ilasom i potpredsednikom EIB Dariom Skanapijekom.Weiterlesen...