Projektu izgradnje sigurnih ku?a u Srbiji priklju?ila se kompanija "Holcim Srbija", koja ?e za izgradnju Sigurne ku?e u Somboru donirati 43 tone cementa.

Od 2006. godine, kada je B92 pokrenuo projekat izgradnje sigurnih ku?a, do sada su izgra?ena dva skloništa za žrtve porodi?nog nasilja u Beogradu i sigurna ku?a u Zrenjaninu. Po završetku radova, na prole?e 2010. godine sigurna ku?a u Somboru od 270 kvadratnih metara mo?i ?e da udomi oko dvadesetak šti?enica.Weiterlesen...