Narodna kuhinja u Zrenjaninu, nakon što je dobila donaciju u okviru akcije B92 “Hrana za sve“, uspela da utrostru?i broj korisnika.

To je omogu?eno zahvaljuju?i donaciji “Viktorija grupe“, koja je do sada najve?i pojedina?ni donator. Sezonske nadnice ili socijalna pomo? ?esto se potroše na pla?anje ra?una, pa kuvani ru?ak koji pojedini Zrenjaninci dobijaju u Narodnoj kuhinji veoma mnogo zna?i.Weiterlesen...