Bord direktora MMF-a u Vašingtonu odobrio je Srbiji stendbaj aranžman od skoro tri milijarde evra za ja?anje deviznih rezervi i kursa nacionalne valute.

Srbija ?e ve? slede?e nedelje povu?i prvu tranšu kredita, koji joj je odobrio Me?unarodni monetarni fond u iznosu od 788 miliona evra.Weiterlesen...