Više tužilaštvo je zatražilo dopunu istrage protiv bivšeg direktora FK "Crvena zvezda" Dragana Džaji?a i funkcionera Vladimira Cvetkovi?a i Miloša Marinkovi?a.

Portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Risti? izjavila je da je tužilaštvo stavilo predlog da se dopuni istraga protiv Džaji?a, Marinkovi?a i Cvetkovi?a i spise predmeta dostavilo istražnom sudiji. Ona me?utim nije mogla da precizira na koje istražne radnje se odnosi predlog tužilaštva za dopunu.Weiterlesen...