Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog za dopunu istrage protiv peva?ice Svetlane Ražnatovi? koja se tereti za zloupotrebu službenog položaja.

Portparol Višeg javnog tužilaštva Tomo Zori? rekao je da se predlog za dopunu istrage odnosi na finansijsko-ekonomsko vešta?enje u vezi s dokumentacijom koja je pribavljena preko me?unarodne pravne pomo?i iz više zemalja.Weiterlesen...