Saša Dragin kaže da se poljoprivrednicima koji su pretpeli štetu u poplavama ne?e napla?ivati vodoprivredne naknade i naknade za koriš?enje državnog zemljišta.

Dragin kaže da svaki poljoprivrednik u opštinama koje su proglasile elementarnu nepogodu, ukoliko je imao više od 30 odsto štete od voda "može da o?ekuje da država ne?e da napla?uje vodoprivredne naknade".Weiterlesen...