Kod nas se sigurno ne?e dogoditi "hrvatski scenario" i protesti poljoprivrednika na ulicama, kaže ministar poljoprivrede, Saša Dragin u intervjuu za "Novosti".

On navodi da smo u 2010. ušli bez duga u odnosu na prethodnu godinu i nastavljamo da se doma?inski ponašamo i štedimo gde god je to mogu?e. Raspodela agrarnog budžeta je gotova i sve do poslednjeg dinara namenjen je seljacima, porodi?nim gazdinstvima.Weiterlesen...