Ministar poljoprivrede Saša Dragin kaže da ?e novi zakon o šumama obezbediti o?uvanje kroz stalnu kontrolu stanja i spre?iti promenu namene šumskog zemljišta.

Dragin, koji je u osnovnoj školi "Jozef Mar?ok-Dragutin" u Gložanu, u opštini Svilajnac sa ?acima posadio drve?e u okviru akcije "Kako raste drvo", rekao je da se usvajanje tog zakna "o?ekuje ovih dana".Weiterlesen...