Ministar poljoprivrede, Saša Dragin, posetio je štand Pilsa Pulsa zvani?no najboljeg piva u Srbiji

Tako?e su razgovarali i o doprinosu koji ukupnoj srpskoj privredi donosi rad ove kompanije, ?lanice jedne od naj?uvenijih pivarskih grupacija u svetu.Weiterlesen...