Ministar poljoprivrede Srbije Saša Dragin uru?io je 24 tone brašna namenjenog narodnim kuhinjama u Valjevu.

Dragin je kazao da je cilj ovakvih akcija da se pomogne ugroženom sloju stanovništva, putem nabavke odre?ene koli?ine hrane neophodne za rad narodnih kuhinja koje su u sklopu lokalnih organizacija Crvenog krsta Srbije.Weiterlesen...