Ministar poljoprivrede Saša Dragin, je u okviru akcije B92 Hrana za sve, u Merošini uru?io donaciju od pet tona brašna za narodnu kuhinju.

„Cilj Ministarstva poljoprivrede bio je da kreira socijalno odgovornu agrarnu politiku i u tome smo uspeli, pažljivo vode?i ra?una o malim i nedovoljno razvijenim regionima naše zemlje“, naglasio je Dragin.Weiterlesen...