Državna revizorska institucija ?e podneti više od 20 krivi?nih prijava protiv korisnika budžeta koji su u 2008. kršili zakone, kaže za B92 Radoslav Sretenovi?.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenovi? rekao je za B92 da ?e se najve?i broj prijava odnositi na kršenje Zakona o budžetskom sistemu i javnim nabavkama. Prema njegovim re?ima, ne postoji mogu?nost da, zbog zastarelosti predmeta, odgovorni za prekršaje ne budu sudski gonjeni.Weiterlesen...