U priobalnom podru?ju Drine ugroženo je više hiljada hektara oranica i pri?injena je velika materijalna šteta.

Na 20 kilometara dugom toku kroz opštinu Bogati? Drina se izlila iz korita i u nebranjenom delu poplavila oko 2 hiljade i 700 hektara oranica. Kod Pavlovi?a mosta u Badovincima, tok reke je proširen za oko 400 metara, a nizvodno kod Crne Bare i do osam kilometara, tako da je pri?injena ogromna materijalna šteta.Weiterlesen...