Prema kona?nim podacima centralne izborne komisije Kosova drugi izborni krug za predsednike opština bi?e održan u 21 od ukupno 36 opština, 13. decembra.

U ve?ini opština ?e se suo?iti kandidati Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, partnera u vladaju?oj koaliciji na centralnom nivou. Predsednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta rekla je da ?e se u opštinama na Zve?an, Leposavi? i Zubin Potok priznati rezultati iako je tamo izašao simboli?an broj glasa?a.Weiterlesen...