Beogradski osnovci takmi?ili su se u drugom krugu Karnevala štednje, koju Narodna banka organizuje sa Ministarstvom prosvete i De?ijim kultrunim centrom.

Cilj kampanje je kako kažu u Narodnoj banci, razvijanje svesti kod školaraca o neophodnosti štednje i racionalnog koriš?enja novca u budu?nosti. Osnovci su se takmi?ili u novim bankarskim disciplinama, kao što su ubacivanje platne kartice sa vezanim o?ima u bakomat, vo?enje dinara kroz prepreke, ali i mnogim drugim.Weiterlesen...