Društvo sudija pozdravlja odluku Vlade kojom je neizabranim sudijama i tužiocima produženo pravo na naknadu plate do odluka Ustavnog suda po njihovim žalbama.

U zaklju?ku Vlade Srbije navodi se i da pravo ne pripada neizabranim sudijama za prekršaje bez obzira na podnete žalbe, kao ni sudijama i tužiocima koji su u medjuvremenu zasnovali radni odnos, re?eno je u Vladi.Weiterlesen...