Kao subvenciju za otvaranje novih radnih mesta u nerazvijenim opštinama, država izdvaja od 4 do 10 hiljada evra po radniku.

Program subvencija važi i za nekadašnje industrijske centre - Kraljevo, Zaje?ar, Niš i Novi Pazar. Svako ko odlu?i da otvori fabriku u tim mestima dobi?e od države od ?etiri do deset hiljada evra za svakog radnika kojeg zaposli.Weiterlesen...