Usvajanjem posebne Deklaracije o Srebrenici posebno se apostrofira uloga jedne strane u oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini, smatra Miloš Aligrudi?.

Šef poslani?ke grupe Demokratske stranke Srbije, gostuju?i u vestima B92, kazao je da o sadržajima rezolucija ne zna ništa drugo osim da se pripremaju, kao i da je usvajanje dve rezolucije u Skupštini Srbije, prve o Srebrenici i druge o srpskim žrtvama "dvojako loše".Weiterlesen...