Portparol DSS-a Andreja Mladenovi? smatra da je neophodno u Skupštini Srbije raspraviti o razlozima i na?inu zaduživanja države.

"Skupština mora da se izjasni o dokumentima koji se ti?u zaduživanja... Radi se o zaduživanju budu?ih generacija. Pri?a se o novim kreditima, a samo primenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju država je sebi izbila 30 milijardi dinara", kazao je Mladenovi? na konferenciji za novinare u Beogradu.Weiterlesen...