Potpredsednik DSS-a Miloš Jovanovi? kaže da bi usvajanje Deklaracije o Srebrenici u parlamentu predstavljalo "ozbiljnu politi?ku, istorijsku i moralnu grešku".

"Ako se usvoji deklaracija o osudi zlo?ina u Srebrenici to ?e biti ozbiljna politi?ka, istorijska i moralna greška za koju ?e biti odgovoran predsednik države Boris Tadi? i vladaju?a ve?ina", rekao je Jovanovi?. On je dodao da je aktuelna vlast "dužna da odgovori iz kojih razloga se razdvajaju nevine žrtve".Weiterlesen...