Predstavnici DSS-a zatražili su ostavku premijera Mirka Cvetkovi?a i vanredne parlamentarne izbore.

Predsednik Ekonomskog saveta DSS-a Nenad Popovi? kazao je da su za dve godine mandata Vlade pove?ana zaduženja Srbije i manjak u državnom budžetu.Weiterlesen...