Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Duli? kaže da ?e 2010. biti godina "u kojoj ?e najzad po?eti gradnja autoputeva u Srbiji".

Duli? je, otvaraju?i Me?unarodni sajam gra?evinarstva u Beogradu, kazao da je "ve?ina novca koji bi eventualno došao od prodaje 'Telekoma' namenjena za izgradnju autoputeva u Srbiji", ali da je za to "potrebna dobra organizacija i novi menadžment celog procesa".Weiterlesen...