Ministar životne sredine Oliver Duli? kaže da najve?i problem u oblasti gra?evine i urbanizma nije korupcija ve? lenjost i inertnost administracije.

"Proteklih godina korupcija je bila veliki problem u ovoj oblasti, a danas se dešava da niko ništa ne?e da radi jer se plaši da ne do?e pod udar zakona i lakše mu je da gurne problem od sebe", rekao je Duli?. On kaže da Zakon o planiranju i izgradnji funkcioniše u mnogom gradovima, ali ne funkcioniše u Beogradu.Weiterlesen...