U?eš?e Srbije na Konferenciji o životnoj sredini, na Baliju, omogu?iti privla?enje dodatnih investicija u industriju reciklaže, o?ekuje ministar Oliver Duli?.

"U ovom trenutku se otvaraju mogu?nosti investicija za reciklažu elektri?nog i ambalažnog otpada", kazao je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Duli? u telefonskoj izjavi Tanjugu i dodao da su u tom pogledu za Srbiju važna i iskustva drugih zemalja.Weiterlesen...