Ministar Oliver Duli? najavio da ?e u septembru biti predstavljen model masovne izgradnje jeftinijih stanova, koji bi trebalo da se grade od marta 2010.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja je objasnio da se ne?e graditi luksuzni stanovi, ve? veli?ine od 40 do 60 metara kvadratnih i naveo da ?e za te stanove mo?i da konkurišu svi gra?ani Srbije. Prema njegovim re?ima, taj projekat se ne?e izvoditi u svim gradovima, ve? isklju?ivo u mestima u kojima za stanovima postoji tražnja.Weiterlesen...