Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Oliver Duli? najavio je da ?e do kraja godine biti regulisano upravljanje posebnim tokovima otpada.

"Pripremaju se uredbe za upravljanje elektronskim i elektri?nim optadom, otpadnim uljem, akumulatorima i baterijama", kazao je Duli?. Te uredbe, ukazao je, podrazumeva?e naplatu takse za puštanje u prodaju ili proizvodnju tih vrsta otpada što ?e "omogu?iti i da se finansira podizanje sistema prikupljanja otpada i reciklaže industrije u Srbiji".Weiterlesen...