Vlada priprema Nacrt zakona o pomo?i gra?evinskoj industriji koji ?e se uskoro na?i u skupštinskoj proceduri, najavio ministar životne sredine Oliver Duli?.

On je rekao da ?e zakonom biti ubrzane procedure za izbor najpovoljnijih ponu?a?a na tenderima za projekte koji predstavljaju državne investicije u oblastima sa potrebom za gra?evinskom operativom.Weiterlesen...