Oliver Duli?, komentarišu?i odštetni zahtev u vezi sa koncesijom za autoput Horgoš-Požega, podse?a da su postojali precizni rokovi za finansijsku konstrukciju.

"Kada do?e do arbitraže, to postaje pitanje za javnog pravobranioca, a siguran sam da ?e država na?i adekvatne pravne savetnike koji ?e pomo?i u ovom slu?aju", rekao je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Duli?.Weiterlesen...