Na?elnici opštinskih uprava, ?ije inspekcije ne spre?avaju novu divlju gradnju, na?i se na udaru Zakona o planiranju i izgradnji, najavio Oliver Duli?.

Ministar za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje rekao je da ?e narednih dana protiv nadležnih u pojedinim lokalnim samoupravama, uklju?uju?i i neke beogradske, biti podnete i prve krivi?ne prijave. On je kazao da vlasnicima, koji su "divlja" zdanja sazidali do 11. septembra 2009, prete sankcije, ukoliko do 11. marta, ne podnesu zahtev za legalizaciju.Weiterlesen...