Radio B92 danas proslavlja svoj 20. ro?endan. Gra?ani mogu da se priklju?e proslavi u Pionirskom parku u Beogradu.

Radio B92 - nekadašnja lokalna beogradska radio stanica ?ija je slušanost bila nemerljiva u odnosu na uticaj koji je stekla, a koja je prerasla u nacionalnu medijsku ku?u koja pokre?e teme, potresa javnu scenu i razvija karakteristi?nu estetiku - danas proslavlja 20. ro?endan.Weiterlesen...