Pod okriljem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, CeSid je predložio izmene postoje?eg izbornog zakonodavstva, piše Danas.

Predlog Centra za slobodne izbore i demokratiju podrazumeva ažuriranje podataka u bira?kim spiskovima, uvo?enje personalnog proporcionalnog sistema, za po?etak, na lokalnom nivou. To zna?i da bi gra?ani glasali za odre?ene kandidate, a liste izabranih poslanika bi se odre?ivale po proporcionalnom sistemu.



Weiterlesen...