Evropska banka za obnovu i razvoj odlu?iva?e krajem februara o odobrenju kredita od 33 miliona evra za rekonstrukciju mosta Gazela, saopštilo JP Putevi Srbije.

Delegacija Javnog preduze?a "Putevi Srbije", koju predvodi generalni direktor Zoran Drobnjak razgovarala je danas u Londonu sa menadžmentom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Kako se navodi, u razgovorima je razmatrano stanje mosta "Gazela", rehabilitacija autoputa koji prolazi kroz Beograd, kao i kontinuitet spovo?enja akcionog plana.Weiterlesen...