Srbija je popravila prose?nu ocenu za napredak u tranziciji sa 2,85 na 2,89, pre svega zahvaljuju?i primeni Sporazuma sa EU navodi se u Izveštaju EBRD-a.

Srbija se tako nalazi na 22. mestu me?u 29 zemalja regiona, od centralne Evrope do centralne Azije, izjavio je vode?i ekonomista EBRD-a Piter Sanfi na predstavljanju izveštaja u Narodnoj banci Srbije. Iza nje su Azerbejdžan, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.Weiterlesen...