Dužni?ka kriza koja potresa Gr?ku mogla bi nepovoljno da uti?e i na Bugarsku, Rumuniju i Srbiju, izjavio je predsednik EBRD-a Tomas Mirov.

Predsednik Evropske banke za obnovu i razvoj kao jedan od razloga za to navodi ?injenicu da su u trima državama veoma aktivne gr?ke banke. Mirov je, me?utim, napomenuo da se posledice gr?ke krize za sada nisu pojavile.Weiterlesen...