Evropska banka za obnovu i razvoj je saopštila da ?e obezbediti 110 miliona evra zajma za podršku rastu privatnog sektora na zapadnom Balkanu.

Cilj je pove?anje konkurentnosti lokalnih preduze?a pomo?u poboljšanja poslovanja i pove?anja kvaliteta proizvoda, navedeno je u saopštenju banke. EBRD ?e, kako se navodi, obezbediti kreditne linije lokalnim bankama za kreditiranje privatnog sektora.Weiterlesen...