Elektrodistribucija Beograd saopštila je da zapo?inje akciju isklju?enja struje potroša?ima, koji neredovno izmiruju ra?une za elektri?nu energiju.

Ukupna potraživanja EDB-a iznose oko 15 milijardi dinara, od ?ega dug doma?instava iznosi sedam milijardi, a dug privrede više od osam milijardi dinara. "Na spisku za isklju?enje na?i ?e se svi oni koji su više puta opomenuti, a do sada nisu izmirili svoja dugovanja prema EDB-u," navodi se u saopštenju i naglašava da "nema privilegovanih i zašti?enih potroša?a".Weiterlesen...