Prvog dana primene novog zakona o saobra?aju registoravano je upola manje saobra?ajnih nesre?a nego prethodnog dana.

Strah od novog zakona ili bolji propisi, tek posle jednog dana primene, broj saobra?ajnih nezgoda je upola manji. Osim saobra?ajne policije, u?esnike u saobra?aju kontrolisa?e i kamere, koje ?e do kraja godine biti postavljene na petnaestak mesta u Beogradu, ali i u Novom Sadu i Nišu.Weiterlesen...