Vlada Republike Srpske donela je odluku o dodeli koncesije za izgradnju hidroelektrane Ulog na reci Neretvi, energetskoj kompaniji EFT.

“Zadovoljni smo ovom odlukom Vlade RS. EFT se poslednjih godina svojim ulaganjima i rezultatima pokazao kao pravi partner koji podsti?e razvoj energetike u celoj BiH. U kombinaciji sa termoelektranom Stanari, HE Ulog ?e EFT-u obezbediti ve?u fleksibilnost u proizvodnji elektri?ne energije” izjavio je Zlatan Matko, direktor investicija u EFT Grupaciji.Weiterlesen...