Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je da pitanje autonomije Vojvodine nije samo pitanje ve?inskog naroda, ve? je zna?ajno za sve.

"Na ve?inskom narodu je najve?a odgovornost, ali pitanje autonomije Vojvodine je zna?ajno za sve nacionalne zajednice koje žive u pokrajini. Vojvodina pripada svima nama i ona je naš zajedni?ki zavi?aj", rekao je Egereši tokom razgovora sa u?esnicima Desetih letnjih omladinskih igara u Senti.Weiterlesen...