Evropska komisija pozvala je EU da zapo?ne pregovore sa Makedonijom o ?lanstvu u EU. Hrvatska pred o?kon?anjem pregovora o ?lanstvu, ocenjuje Komisija.

Predstavljaju?i godišnji izveštaj o napretku zemalja regiona ka EU, evropski komesar za proširenje Oli Ren naveo je da Evropska komisija preporu?uje da se odredi datum za po?etak pregovora o ?lanstvu sa Makedonijom s obrazloženjem da je Makedonija ostvarila šustinski napredak u sprovo?enju evropskih reformi i takozvanih uslova "osam plus jedan".Weiterlesen...