Posle najave kandidature Srbije za ?lanstvo u EU, još uvek se ne zna sa sigurnoš?u kakav ?e odjek ovaj potez imati u Briselu.

Predsednik republike Boris Tadi? kandidaturu Srbije preda?e u utorak Švedskoj koja predsedava Evopskoj uniji do kraja godine. Šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji Vensan Dežer izjavio je da bez obzira na to kada ?e Savet ministara Unije od Evropske komisije zatražiti mišljenje o aplikaciji Srbije za ?lanstvo u EU, oni žele da to mišljenje bude pozitivno.Weiterlesen...