U okviru kampanje "Dan Dunava" na Velikom ratnom ostrvu po?eo je studentski eko-kamp koji okuplja oko 50 studenata sa državnih i privatnih fakulteta u Srbiji.

Za okupljene studente su u naredne dve nedelje organizovana predavanja i radionice o o?uvanju eko sistema i zaga?enju vode.Weiterlesen...