Oko 25 tona cijanidnih soli nepropisno je uskladišteno u krugu Fabrike autotraktorskih ko?nica u Loznici. U Viskozi još uskladišteno 550 tona opasnih materija.

Cijanidi su koriš?eni u procesu proizvodnje za potrebe termi?ke obrade metala, a sada se nalaze u napuklim plasti?nim i metalnim buradima. Prema re?ima zamenika gradona?elnika Loznice Petra Ekmeš?i?a, re? je o praškastim materijama koje se ne mogu samozapaliti ili ispariti, ali najve?u pretnju predstavljaju za podzemne vode.Weiterlesen...